INVENTAR

Pris pr. stol...kr. 5,- /døgn

Pris pr. bord...kr. 10,- /døgn

1.   Det lejede tilbageleveres i samme stand som det er modtaget.

2a. Ved beskadigelse af det lejede vil det på udlejers foranledning og på lejers regning blive repareret.

2b. Kan det lejede ikke uden værdiforringelse repareres, indkøber udlejer tilsvarende nyt inventar til nypris, og på lejers regning.

2c. Lejer må ikke uden udlejers samtykke, forsøge at reparere eller erstatte det lejede.

3.  Lejer sørger for forsvarlig transport til og fra Fuglebjerg hallen.

4.  Lejepriser er pr. døgn. Der kan dog efter aftale kompenseres således at det lejede afhentes dagen før, og afleveres dagen efter uden beregning. Mindste lejeperiode er 1. døgn.

5. Kan nedenstående afleverings- dato og tid ikke overholdes, skal lejer ringe til hallen på afleringsdagen mellem kl. 7.30 - 12.00 for at lave en ny aftale. Overholdes dette ikke betales for en ekstra dags leje.