Bliv medlem af Fuglebjerghallen!

For at have stemmeret på Fuglebjerghallens generalforsamlinger skal du være medlem af

Den selvejende institution Fuglebjerghallen

Medlemskabet er personligt, og medlemmets personlige data skal oplyses.

E-mail adresse skal oplyses for at medlemskabet er gyldigt. E-mail bruges til at påminde dig om at forny dit medlemsskab hvert år så du ikke mister stemmeretten på generalforsamlingen.

Fornyelse af medlemskabet påhviler alene medlemmet!

Bliver du i tvivl om du allerede er medlem.... Log ind i Medlemslogin og se under Hold.

HUSK medlemsskab skal fornyes hvert kalenderår.