Bliv medlem af Fuglebjerghallen!

For at have stemmeret på Fuglebjerghallens generalforsamlinger skal du være medlem af

Den selvejende institution Fuglebjerghallen

Medlemskabet er personligt, og medlemmets personlige data skal oplyses.

E-mail adresse skal oplyses for at medlemskabet er gyldigt. E-mail bruges til at påminde dig om at forny dit medlemsskab hvert år så du ikke mister stemmeretten på generalforsamlingen.

Fornyelse af medlemskabet påhviler alene medlemmet!

Bliver du i tvivl om du allerede er medlem.... Log ind i Medlemslogin og se under Hold.

HUSK medlemsskab skal fornyes hvert kalenderår.

Meld dig ind eller forny dit medlemsskab i Fuglebjerghallen herunder!

Det koster kun kr. 50,- for hele 2021

2021

Indmeldelse kan også ske ved personlig henvendelse og betaling til halinspektøren efter aftale.

Kun for medlemmer.

Log ind her for at se og rette dine oplysninger, og- eller adgangskode.

Vejledning!

Har du glemt din adgangskode?

Tryk på "Glemt adgangskode", udfyld E-mail eller mobil nr., og tryk Send!

Du modtager en ny adgangskode som du kan ændre i medlemslogin.

Ethvert medlem er pligtig at vedligeholde sine personlige oplysninger.

Urigtige oplysninger medfører tab af stemmeretten på generalforsamlingen.