Bliv medlem af Fuglebjerghallen!

For at have stemmeret på Fuglebjerghallens generalforsamlinger skal du være medlem af

Den selvejende institution Fuglebjerghallen

Medlemskabet er personligt, og medlemmets personlige data skal oplyses.

E-mail adresse skal oplyses for at medlemskabet er gyldigt. E-mail bruges til at påminde dig om at forny dit medlemsskab hvert år så du ikke mister stemmeretten på generalforsamlingen.

Fornyelse af medlemskabet påhviler alene medlemmet!

Bliver du i tvivl om du allerede er medlem.... Log ind i Medlemslogin og se under Hold.

HUSK medlemsskab skal fornyes hvert kalenderår.

Meld dig ind eller forny dit medlemsskab i Fuglebjerghallen herunder!

Det koster kun kr. 50,- for hele 2024

Indmeldelse kan også ske ved personlig henvendelse og betaling til halinspektøren efter aftale.

Kun for medlemmer.

Log ind her for at se og rette dine oplysninger, og- eller adgangskode.

Vejledning!

Har du glemt din adgangskode?

Tryk på "Glemt adgangskode", udfyld E-mail eller mobil nr., og tryk Send!

Du modtager en ny adgangskode som du kan ændre i medlemslogin.

Ethvert medlem er pligtig at vedligeholde sine personlige oplysninger.

Urigtige oplysninger medfører tab af stemmeretten på generalforsamlingen.