Fuglebjerghallen og Grønbrohallen indleder samarbejde

 

Bestyrelserne for Fuglebjerghallen og Grønbrohallen har ved et fællesmøde besluttet, at indlede et samarbejde på det personalemæssige område. Samarbejdsaftalen betyder således ikke, at de 2 haller sammenlægges, men alene at bruge de fælles personaleressourcer bedst muligt.

Halinspektør i Fuglebjerghallen, Bjarne Nielsen, ønsker efter 38 år som halinspektør at gå på pension, og det nye samarbejde hallerne imellem betyder derfor, at halinspektør i Grønbrohallen, Benny Jacobsen, også bliver halinspektør i Fuglebjerg Hallen.

Det øvrige personale i de 2 haller fortsætter uændret, dog således, at det på sigt vil være naturligt, at de øvrige medarbejdere indgår i en samlet stab for de 2 haller for på den måde at udnytte de fælles ressourcer mest rationelt.

Bestyrelserne er enige om, at samarbejdet både vil give mulighed for flere fælles større arrangementer og rummer potentiale for, at større vedligeholdelsesopgaver kan gennemføres hurtigere og billigere. Dermed sikrer aftalen også, at de aktive og frivillige i foreningslivet får de bedst mulige rammer inden for den givne økonomi.

”Med denne samarbejdsaftale er hal bestyrelserne klart på forkant af den økonomiske stramning i kommunen, som også vil ramme fritidsområdet”, forklarer Jan Kinnberg, formand for Grønbrohallens bestyrelse.

For yderligere at kunne modstå nedskæringer i de kommunale tilskud, er det bestyrelsernes erklærede mål at indføre teknologi, så hallerne kan benyttes 24/7 uden yderligere personaleressourcer. Dette vil give brugerne helt andre muligheder og langt større fleksibilitet end i dag.

Det vil senere blive meddelt, hvornår Bjarne Nielsen stopper i Fuglebjerghallen, så der vil blive lejlighed til, at sige farvel til Bjarne og goddag til Benny.

Fuglebjerg, den 7. september 2014