MØDELOKALE 1+2

PRIS PR. PÅBEGYNDT TIME KR. 100,00

Lokalet skal bookes på hjemmesiden eller direkte hos halinspektøren.

Gulvflade 5,8 x 8,8 meter = 51 m2.

Kan bruges til Yoga og anden mindre pladskrævende fysisk udfoldelse.

Lokalet er adskilt fra Cafeteriet med en skydedør så det kan bruges i sammenhæng med arrangementer i Cafeteriet.

Der kan, hvis det er nødvendigt, sættes borde og stole ind til møder, kurser o.l.

Max kapasitet er ca. 40 personer.