Når du har booket til større arrangementer skal du følge disse retningslinier:

 • Hvis du har mere end et par sække affald skal du som hovedregel tage det med dig. Hvis vi skal skaffe dig af med affald vil du blive faktureret for bortskaffelsen. Du vil blive opkrævet for påbegyndte timer hvis vi skal sortere affaldet.
 • Opvarmning må kun finde sted i det anviste træningslokale (herefter kaldet hallerne). Boldspil i forhal, på gange og i omklædningsrum er strengt forbudt.
 • Brugere er erstatningspligtige overfor beskadigede genstande ved uagtsomhed overalt i bygningerne.
 • Flasker og dåser må ikke medbringes i hallerne, på toiletter og i omklædningsrum uden forudgående aftale med personalet.
 • Hvis cafeteriet har åbent er det ikke tilladt at indtage medbragt mad.
 • Drikkevarer kan og skal købes i cafeteriet.
 • Tobaksrygning er ikke tilladt indendørs. Der henvises til området udenfor hovedgangen hvor der er opstillet askebæger.
 • Bortkastning af affald udenfor de dertil indrettede beholdere er ikke tilladt.
 • Brug af harpiks er udelukkende tilladt i hal A og kun i meget begrænsede mængder.
 • Ophængning er kun tilladt på de dertil indrettede opslagstavler med mindre andet er aftalt med hallens personale.
 • Råb, leg og støjende adfærd i baderum, gange og cafeteria er ikke tilladt.
 • Bygningen må ikke betrædes med fodtøj som er brugt på boldbanerne.
 • Alle henvisninger fra hallens personale skal omgående følges.

Overtrædelse af ovenstående ordensregler vil medføre øjeblikkelig bortvisning.